INSPIRE
Registry

placetypegroup

ID:
This version:
Latest version:
Label:
[Not available in English]
placetypegroup
Definition:
[Not available in English]
geographic-names
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Määrittelemättömät kohteet Valid
Pinnanmuodot Valid
Maastoalueet Valid
Maaston yksityiskohdat Valid
Muut maastopaikat Valid
Vesialueet Valid
Virtavedet Valid
Vesistön yksityiskohdat Valid
Muut vesistöpaikat Valid
Taajamat ja kylät Valid
Taajamanosat Valid
Talot Valid
Muut asutuskohteet Valid
Hallintoyksiköt Valid
Hallinnolliset rakennukset ja toimipaikat Valid
Uskonnolliset rakennukset Valid
Hautaustoimen yksiköt Valid
Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt Valid
Turvallisuus- ja puolustusalan yksiköt Valid
Koulutus- ja tutkimusyksiköt Valid
Jätehuollon yksiköt Valid
Muut hallinnon yksiköt ja julkiset palvelut Valid
Luonnonsuojelualueet Valid
Muut suojellut kohteet Valid
Liikennepaikat Valid
Tuotannon ja teollisuuden yksiköt Valid
Kaupan yksiköt Valid
Kulttuuripalvelut Valid
Urheilu- ja liikuntapaikat Valid
Virkistys- ja vapaa-ajan palvelut Valid
Muut kulttuurikohteet Valid