INSPIRE
Registry

placetypecategory

ID:
This version:
Latest version:
Label:
[Not available in English]
placetypecategory
Definition:
[Not available in English]
geographic-names
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Määrittelemättömät kohteet Valid
Maasto Valid
Vedet Valid
Asutus Valid
Hallinto ja julkiset palvelut Valid
Suojellut kohteet Valid
Liikenne Valid
Tuotanto, teollisuus ja kauppa Valid
Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika Valid
Muut kulttuurikohteet Valid