INSPIRE
Registry

placetype

ID:
This version:
Latest version:
Label:
[Not available in English]
placetype
Definition:
[Not available in English]
geographic-names
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Määrittelemätön kohde Valid
Saari- tai luotoryhmä Valid
Saari tai luoto Valid
Vesikivi tai -kivikko Valid
Niemi Valid
Kannas Valid
Ranta-alue Valid
Kohoumaryhmä Valid
Kohouma Valid
Painanne Valid
Matalikko Valid
Syvänne Valid
Metsäalue Valid
Suo tai soistuma Valid
Pelto Valid
Niitty tai laidun Valid
Pensaikko tai varvikko Valid
Louhikko tai kivikko Valid
Kivi Valid
Puu Valid
Hävinnyt asuinpaikka Valid
Muu maastopaikka Valid
Itämeri ja sen pääosa-alueet Valid
Merialueen osa Valid
Järvi- tai lampiryhmä Valid
Järvi tai lampi Valid
Järven osa Valid
Tekojärvi tai -lampi Valid
Tekojärven osa Valid
Kanava Valid
Virtavesi Valid
Virtaveden osa Valid
Koski Valid
Lähde Valid
Vesikuoppa Valid
Muu vesistöpaikka Valid
Kaupunkialue tai taajama Valid
Kylä tai kulmakunta Valid
Kaupunkialueen tai taajaman osa Valid
Puisto Valid
Tori tai aukio Valid
Talo Valid
Muu asutuskohde Valid
Valtio Valid
Aluehallintoviraston toimialue Valid
ELY-keskuksen toimialue Valid
Maakunta Valid
Kunta Valid
Rajapyykki Valid
Aluehallintoviraston päätoimipaikka Valid
ELY-keskuksen päätoimipaikka Valid
Maakunnan liiton toimisto Valid
Kunnanvirasto Valid
Muu hallinnollinen rakennus tai toimipaikka Valid
Kirkko Valid
Muu pyhä rakennus Valid
Muu uskonnollinen rakennus Valid
Hautausmaa Valid
Muu hautaustoimen yksikkö Valid
Sairaala Valid
Muu terveydenhuollon yksikkö Valid
Sosiaalihuollon yksikkö Valid
Muu sosiaali- tai terveydenhuollon yksikkö Valid
Pelastus- tai paloasema Valid
Vapaaehtoisen tai sopimuspalokunnan yksikkö Valid
Muu pelastustoimen yksikkö Valid
Poliisiasema Valid
Muu poliisitoimen yksikkö Valid
Vankila Valid
Muu rikosseuraamuslaitoksen yksikkö Valid
Tulliasema Valid
Muu tullin yksikkö Valid
Sotilasalue Valid
Muu puolustusvoimien yksikkö Valid
Rajanylityspaikka Valid
Muu rajavartiolaitoksen yksikkö Valid
Muu turvallisuus- tai puolustusalan yksikkö Valid
Yliopisto tai korkeakoulu Valid
Muu koulutusyksikkö Valid
Tutkimuslaitos Valid
Muu tutkimusyksikkö Valid
Jätteenkäsittelylaitos Valid
Muu jätehuollon yksikkö Valid
Muu hallinnon yksikkö tai julkinen palvelu Valid
Kansallispuisto Valid
Luonnonpuisto Valid
Muu luonnonsuojelualue Valid
Erämaa-alue Valid
Valtion retkeilyalue Valid
Maailmanperintökohde Valid
Luonnonmuistomerkki Valid
Muinaisjäännös Valid
Muu suojeltu kohde Valid
Linja-autoasema Valid
Lautta tai lossi Valid
Muu tieliikennepaikka Valid
Rautatieasema tai seisake Valid
Metroasema Valid
Muu rautatieliikennepaikka Valid
Satama Valid
Majakka tai turvalaite Valid
Muu vesiliikennepaikka Valid
Lentoasema tai lentokenttä Valid
Muu ilmaliikennepaikka Valid
Datakeskus Valid
Muu tietoliikennepaikka Valid
Silta Valid
Tunneli Valid
Liikenneterminaali Valid
Muu liikennepaikka Valid
Maatalouden yksikkö Valid
Riista- tai kalatalouden yksikkö Valid
Kaivos tai louhos Valid
Soran- tai hiekanottoalue Valid
Turvetuotantoalue Valid
Muu maa-aineksenottoalue Valid
Teollisuusalue Valid
Tehdas Valid
Telakka Valid
Muu teollisuuden yksikkö Valid
Sähkön- tai lämmöntuotantolaitos Valid
Muu energiatuotannon yksikkö Valid
Muu tuotannon tai teollisuuden yksikkö Valid
Kauppakeskus Valid
Muu kauppakeskittymä Valid
Muu kaupan yksikkö Valid
Kulttuuri- tai messukeskus Valid
Museo Valid
Teatteri Valid
Muistomerkki Valid
Muu kulttuuripalvelu Valid
Urheilupuisto Valid
Urheilukenttä Valid
Urheiluhalli Valid
Uimahalli tai uimala Valid
Golfkenttä Valid
Hiihto- tai laskettelukeskus Valid
Ampumarata Valid
Moottorirata Valid
Ravirata Valid
Muu urheilu- tai liikuntapaikka Valid
Huvipuisto Valid
Eläintarha Valid
Uimaranta Valid
Luontokeskus Valid
Leirikeskus Valid
Matkailu-, retkeily- tai lomakeskus Valid
Leirintäalue Valid
Siirtola- tai ryhmäpuutarha Valid
Retkeilyreitti Valid
Autio-, päivä-, varaus- tai vuokratupa Valid
Muu virkistys- tai vapaa-ajan palvelu Valid
Merkittävä rakennus Valid
Muu kulttuurikohde Valid