INSPIRE
Registry

KMTK rakennus käyttötarkoitus

ID:
This version:
Latest version:
Label:
[Not available in English]
KMTK rakennus käyttötarkoitus
Definition:
[Not available in English]
Vuoden 2018 rakennusluokituksen mukainen käyttötarkoitus. Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
Status:
Parents:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Asuinrakennukset Valid
Vapaa-ajan asuinrakennukset Valid
Liikerakennukset Valid
Toimistorakennukset Valid
Liikenteen rakennukset Valid
Hoitoalan rakennukset Valid
Kokoontumisrakennukset Valid
Opetusrakennukset Valid
Teollisuusrakennukset Valid
Varastorakennukset Valid
Palo- ja pelastustoimen rakennukset Valid
Maatalousrakennukset Valid
Muut rakennukset Valid
Erilliset pientalot Valid
Yhden asunnon talot Valid
Kahden asunnon talot Valid
Muut erilliset pientalot Valid
Rivi- ja ketjutalot Valid
Rivitalot Valid
Ketjutalot Valid
Asuinkerrostalot Valid
Luhtitalot Valid
Muut asuinkerrostalot Valid
Vapaa-ajan asuinrakennukset Valid
Vapaa-ajan asuinrakennukset Valid
Myymälärakennukset Valid
Myymälähallit Valid
Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset Valid
Muut myymälärakennukset Valid
Majoitusliikerakennukset Valid
Hotellit yms. Valid
Loma-, lepo- ja virkistyskodit Valid
Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet Valid
Muut majoitusliikerakennukset Valid
Asuntolarakennukset Valid
Asuntolat yms. Valid
Muut asuntolarakennukset Valid
Ravintolat yms. Valid
Ravintolat yms. Valid
Toimistorakennukset Valid
Toimistorakennukset Valid
Liikenteen rakennukset Valid
Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit Valid
Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset Valid
Pysäköintitalot Valid
Tietoliikenteen rakennukset Valid
Muut liikenteen rakennukset Valid
Terveydenhuoltorakennukset Valid
Keskussairaalat Valid
Muut sairaalat Valid
Terveyskeskukset Valid
Terveydenhuollon erityislaitokset Valid
Muut terveydenhuoltorakennukset Valid
Huoltolaitosrakennukset Valid
Vanhainkodit Valid
Lasten- ja koulukodit Valid
Kehitysvammaisten hoitolaitokset Valid
Muut huoltolaitosrakennukset Valid
Muut sosiaalitoimen rakennukset Valid
Lasten päiväkodit Valid
Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset Valid
Vankilat Valid
Vankilat Valid
Teatteri- ja konserttirakennukset Valid
Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot Valid
Elokuvateatterit Valid
Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset Valid
Kirjastot ja arkistot Valid
Museot ja taidegalleriat Valid
Näyttelyhallit Valid
Seura- ja kerhorakennukset yms. Valid
Seura- ja kerhorakennukset yms. Valid
Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset Valid
Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet Valid
Seurakuntatalot Valid
Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset Valid
Urheilu- ja kuntoilurakennukset Valid
Jäähallit Valid
Uimahallit Valid
Tennis-, squash- ja sulkapallohallit Valid
Monitoimihallit ja muut urheiluhallit Valid
Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset Valid
Muut kokoontumisrakennukset Valid
Muut kokoontumisrakennukset Valid
Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset Valid
Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset Valid
Ammatillisten oppilaitosten rakennukset Valid
Ammatillisten oppilaitosten rakennukset Valid
Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset Valid
Korkeakoulurakennukset Valid
Tutkimuslaitosrakennukset Valid
Muut opetusrakennukset Valid
Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms. opetusrakennukset Valid
Muualla luokittelemattomat opetusrakennukset Valid
Energiantuotannon yms. rakennukset Valid
Voimalaitosrakennukset Valid
Yhdyskuntatekniikan rakennukset Valid
Teollisuuden tuotantorakennukset Valid
Teollisuushallit Valid
Teollisuus- ja pienteollisuustalot Valid
Muut teollisuuden tuotantorakennukset Valid
Varastorakennukset Valid
Teollisuusvarastot Valid
Kauppavarastot Valid
Muut varastorakennukset Valid
Palo- ja pelastustoimen rakennukset Valid
Paloasemat Valid
Väestönsuojat Valid
Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset Valid
Kotieläinrakennukset Valid
Navetat, sikalat, kanalat yms. Valid
Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. Valid
Muut maatalousrakennukset Valid
Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset Valid
Kasvihuoneet Valid
Turkistarhat Valid
Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset Valid
Muut rakennukset Valid
Saunarakennukset Valid
Talousrakennukset Valid
Muualla luokittelemattomat rakennukset Valid
Asuinrakennukset Valid
Pientalot Valid
Omakotitalot Valid
Paritalot Valid
Rivitalot Valid
Kerrostalot Valid
Pienkerrostalot Valid
Asuinkerrostalot Valid
Asuntolarakennukset Valid
Asuntolarakennukset Valid
Erityisryhmien asuinrakennukset Valid
Erityisryhmien asuinrakennukset Valid
Vapaa-ajan asuinrakennukset Valid
Vapaa-ajan asuinrakennukset Valid
Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset Valid
Osavuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset Valid
Liikerakennukset Valid
Myymälärakennukset Valid
Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit Valid
Kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot Valid
Muut myymälärakennukset Valid
Majoitusliikerakennukset Valid
Hotellit Valid
Motellit, hostellit ja vastaavat majoitusliikerakennukset Valid
Loma-, lepo- ja virkistyskodit Valid
Muut majoitusliikerakennukset Valid
Ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset Valid
Ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset Valid
Toimistorakennukset Valid
Toimistorakennukset Valid
Toimistorakennukset Valid
Liikenteen rakennukset Valid
Liikenne- ja kuljetusalan rakennukset Valid
Asemarakennukset ja terminaalit Valid
Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset Valid
Ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset Valid
Pysäköintitalot ja -hallit Valid
Kulkuneuvojen katokset Valid
Tieto- ja viestintätekniikan rakennukset Valid
Datakeskukset ja laitetilat Valid
Tietoliikenteen rakennukset Valid
Muut liikenteen rakennukset Valid
Muut liikenteen rakennukset Valid
Hoitoalan rakennukset Valid
Terveydenhuoltorakennukset Valid
Terveys- ja hyvinvointikeskukset Valid
Keskussairaalat Valid
Erikoissairaalat ja laboratoriorakennukset Valid
Muut sairaalat Valid
Kuntoutuslaitokset Valid
Muut terveydenhuoltorakennukset Valid
Sosiaalipalvelurakennukset Valid
Laitospalvelujen rakennukset Valid
Avopalvelujen rakennukset Valid
Vankilarakennukset Valid
Vankilarakennukset Valid
Kokoontumisrakennukset Valid
Kulttuurirakennukset Valid
Teatterit, musiikki- ja kongressitalot Valid
Elokuvateatterit Valid
Kirjastot ja arkistot Valid
Museot ja taidegalleriat Valid
Näyttely- ja messuhallit Valid
Seura- ja kerhorakennukset Valid
Seura- ja kerhorakennukset Valid
Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset Valid
Uskonnonharjoittamisrakennukset Valid
Seurakuntatalot Valid
Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset Valid
Urheilu- ja liikuntarakennukset Valid
Jäähallit Valid
Uimahallit Valid
Monitoimihallit Valid
Urheilu- ja palloiluhallit Valid
Stadion- ja katsomorakennukset Valid
Muut urheilu- ja liikuntarakennukset Valid
Muut kokoontumisrakennukset Valid
Muut kokoontumisrakennukset Valid
Opetusrakennukset Valid
Varhaiskasvatuksen rakennukset Valid
Lasten päiväkodit Valid
Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset Valid
Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset Valid
Ammatillisten oppilaitosten rakennukset Valid
Ammatillisten oppilaitosten rakennukset Valid
Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset Valid
Korkeakoulurakennukset Valid
Tutkimuslaitosrakennukset Valid
Muut opetusrakennukset Valid
Vapaan sivistystyön opetusrakennukset Valid
Järjestöjen, liittojen, työnantajien ja vastaavien opetusrakennukset Valid
Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset Valid
Teollisuuden tuotantorakennukset Valid
Yleiskäyttöiset teollisuushallit Valid
Raskaan teollisuuden tehdasrakennukset Valid
Elintarviketeollisuuden tuotantorakennukset Valid
Muut teollisuuden tuotantorakennukset Valid
Teollisuus- ja pienteollisuustalot Valid
Teollisuus- ja pienteollisuustalot Valid
Kaivannaistoiminnan rakennukset Valid
Metallimalmien käsittelyrakennukset Valid
Muut kaivannaistoiminnan rakennukset Valid
Energiahuoltorakennukset Valid
Energiantuotantorakennukset Valid
Sähköenergian tuotantorakennukset Valid
Lämpö- ja kylmäenergian tuotantorakennukset Valid
Muut energiahuoltorakennukset Valid
Energiansiirtorakennukset Valid
Energianvarastointirakennukset Valid
Yhdyskuntatekniikan rakennukset Valid
Vesihuollon rakennukset Valid
Vedenotto-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelurakennukset Valid
Jätehuollon rakennukset Valid
Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset Valid
Materiaalien kierrätysrakennukset Valid
Materiaalien kierrätysrakennukset Valid
Varastorakennukset Valid
Varastorakennukset Valid
Lämmittämättömät varastot Valid
Lämpimät varastot Valid
Kylmä- ja pakastevarastot Valid
Muut olosuhteiltaan säädellyt varastot Valid
Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset Valid
Varastokatokset Valid
Pelastustoimen rakennukset Valid
Pelastustoimen rakennukset Valid
Paloasemat Valid
Väestönsuojat Valid
Muut pelastustoimen rakennukset Valid
Maatalousrakennukset ja eläinsuojat Valid
Kotieläinrakennukset Valid
Lypsykarjarakennukset Valid
Lihakarjarakennukset Valid
Sikalat Valid
Lampolat ja vuohinavetat Valid
Hevostallit Valid
Siipikarjarakennukset Valid
Turkiseläinrakennukset Valid
Muut eläinsuojat Valid
Muut maatalousrakennukset Valid
Kasvihuoneet Valid
Viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset Valid
Maatalouden varastorakennukset Valid
Lantalat Valid
Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset Valid
Muut rakennukset Valid
Muut rakennukset Valid
Saunarakennukset Valid
Talousrakennukset Valid
Majat ja tuvat Valid
Muualla luokittelemattomat rakennukset Valid