INSPIRE
Registry

MKP_Finnish Numeric Value Type

ID:
This version:
Latest version:
Label:
MKP_Finnish Numeric Value Type
Definition:
Kaavakohteita tarkentava numeerinen ominaisuustieto.
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Valid
Rakennusoikeus murtolukuna. Valid
Tehokkuusluku. Valid
Kerrosluku. Valid
Kattokaltevuus. Valid
Sallittu asuinhuoneistojen osuus rakennusalasta. Valid
Sallittu myymälätilojen osuus rakennusalasta. Valid
Osuus, jonka rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Valid
Osuus, jonka rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa käyttää ullakon tasolla kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Valid
Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka suuren osan rakennuksen alimmasta kerroksesta (I) saa kerrosalaneliömetreinä ilmoitetun kerrosalan lisäksi käyttää asukkaiden yhteistiloihin. Valid
Velvoitettu päiväkotitilojen osuus alimman kerroksen rakennusalasta. Valid
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Valid
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema. Valid
Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema. Valid
Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä. Valid
Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema. Valid
Kerrosalaneliömetrimäärä, jota kohti on rakennettava yksi autopaikka. Valid
Autopaikkojen lukumäärä asuntoa kohti. Valid
Desibeliraja. Valid