INSPIRE
Registry

MKP_Finnish Document Type

ID:
This version:
Latest version:
Label:
MKP_Finnish Document Type
Definition:
Kaavoitusprosessiin liittyvien dokumenttien liittäminen muuhun kaava-aineistoon.
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Selostus Valid
Lausunto Valid
Mielipide Valid
Muistutus Valid
Vastine Valid
Päätös Valid
Havainnekuva Valid
Vaikutustenarviointi Valid
Muu Valid
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valid