INSPIRE
Registry

placetypesubgroup

ID:
This version:
Latest version:
Label:
[Not available in English]
placetypesubgroup
Definition:
[Not available in English]
geographic-names
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Määrittelemättömät kohteet Valid
Rannanmuodot Valid
Kohoumat Valid
Painanteet Valid
Vedenalaiset pinnanmuodot Valid
Metsäalueet Valid
Kosteikot Valid
Pellot Valid
Matalan kasvillisuuden alueet Valid
Louhikot ja kivikot Valid
Maaston yksityiskohdat Valid
Muut maastopaikat Valid
Merialueet Valid
Sisävesialueet Valid
Virtavedet Valid
Vesistön yksityiskohdat Valid
Muut vesistöpaikat Valid
Taajamat ja kylät Valid
Taajamanosat Valid
Talot Valid
Muut asutuskohteet Valid
Hallintoalueet Valid
Hallintorajat Valid
Hallinnolliset rakennukset ja toimipaikat Valid
Uskonnolliset rakennukset Valid
Hautaustoimen yksiköt Valid
Terveydenhuollon yksiköt Valid
Sosiaalihuollon yksiköt Valid
Muut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt Valid
Pelastustoimen yksiköt Valid
Poliisitoimen yksiköt Valid
Rikosseuraamuslaitoksen yksiköt Valid
Tullin yksiköt Valid
Puolustusvoimien yksiköt Valid
Rajavartiolaitoksen yksiköt Valid
Muut turvallisuus- ta puolustusalan yksiköt Valid
Koulutusyksiköt Valid
Tutkimusyksiköt Valid
Jätehuollon yksiköt Valid
Muut hallinnon yksiköt ja julkiset palvelut Valid
Luonnonsuojelualueet Valid
Muut suojellut kohteet Valid
Tieliikennepaikat Valid
Rautatieliikennepaikat Valid
Vesiliikennepaikat Valid
Ilmaliikennepaikat Valid
Tietoliikennepikat Valid
Muut liikennepaikat Valid
Maatalouden yksiköt Valid
Riista- ja kalatalouden yksiköt Valid
Maa-aineksenottoalueet Valid
Teollisuuden yksiköt Valid
Energiatuotannon yksiköt Valid
Muut tuotannon ja teollisuuden yksiköt Valid
Kauppakeskittymät Valid
Muut kaupan yksiköt Valid
Kulttuuripalvelut Valid
Urheilu- ja liikuntapaikat Valid
Virkistys- ja vapaa-ajan palvelut Valid
Muut kulttuurikohteet Valid