INSPIRE
Registry

KMTK rakennukset ja rakennelmat suhde maanpintaan

ID:
This version:
Latest version:
Label:
[Not available in English]
KMTK rakennukset ja rakennelmat suhde maanpintaan
Definition:
[Not available in English]
Tämän ominaisuustiedon avulla määritellään, onko kohde maanpinnalla, pinnan alla vai pinnan yllä. Ominaisuustietoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun tarkastellaan sellaisia paikkatietokohteita, joiden geometriat sijoittuvat maanpinnalle, vaikka reaalimaailmassa kohde olisi maanpinnan yläpuolella tai alapuolella.
Status:
Parents:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Pinnalla Valid
Pinnan alla Valid
Pinnalla Valid