INSPIRE
Registry

Kansallinen luonnonsuojelualueluokitus

ID:
This version:
Latest version:
Label:
[Not available in English]
Kansallinen luonnonsuojelualueluokitus
Definition:
[Not available in English]
Suomen kansallinen luonnonsuojelualueluokitus.
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Valtion omistama luonnonsuojelualue Valid
Yksityisten mailla oleva luonnonsuojelualue Valid
Luonnonpuisto Valid
Kansallispuisto Valid
Vanhojen metsien suojelualue Valid
Soidensuojelualue Valid
Lehtojensuojelualue Valid
Muu valtion luonnonsuojelualue Valid
Metsähallituksen päätöksellä perustettu luonnonsuojelualue Valid
Metsähallituksen suojelumetsä Valid
Yksityismaan luonnonsuojelualue Valid
Määräaikainen rauhoitusalue Valid
Luonnonsuojelulain luontotyyppialue Valid
Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka Valid
Hylkeiden suojelualue Valid
Erämaa-alue Valid
Kansallinen kaupunkipuisto Valid
Luonnonsuojelulain maisema-alue Valid
Koskiensuojelualue Valid