INSPIRE
Registry

Kansallinen luonnonsuojelualueluokitus

ID:
This version:
Latest version:
Label:
[Not available in English]
Kansallinen luonnonsuojelualueluokitus
Definition:
[Not available in English]
Suomen kansallinen luonnonsuojelualueluokitus.
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status About
Valtion omistama luonnonsuojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/Valtion_omistama_luonnonsuojelualue
Yksityisten mailla oleva luonnonsuojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/Yksityisten_mailla_oleva_luonnonsuojelualue
Luonnonpuisto Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/LPU
Kansallispuisto Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/KPU
Vanhojen metsien suojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/VMA
Soidensuojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/SSA
Lehtojensuojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/LHA
Muu valtion luonnonsuojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/ESA
Metsähallituksen päätöksellä perustettu luonnonsuojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/MHA
Metsähallituksen suojelumetsä Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/MSM
Yksityismaan luonnonsuojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/YSA
Määräaikainen rauhoitusalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/MRA
Luonnonsuojelulain luontotyyppialue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/LTA
Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/ERA
Hylkeiden suojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/HYL
Erämaa-alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/EMA
Kansallinen kaupunkipuisto Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/KAP
Luonnonsuojelulain maisema-alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/LMA
Koskiensuojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/Suomen_kansallinen_luonnonsuojelualueluokitus/MUU