INSPIRE
Registry

Specialized Zone Type Code

ID:
This version:
Latest version:
Label:
[Not available in English]
Specialized Zone Type Code
Definition:
[Not available in English]
Specialized Zone Type Code
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaisten taajamien keskipisteet Valid
Meristrategiadirektiivin mukainen Suomen Itämeren alue Valid
Meristrategiadirektiivin mukaiset Suomen merialueet Valid
Meristrategiadirektiivin mukaiset Merialueiden avomeri- ja rannikkoalueet Valid
Meristrategiadirektiivin mukaiset Merialueiden avomerialueet ja rannikkovesityypit Valid