INSPIRE
Registry

KTJkii käyttöoikeusyksikköpäälaji

ID:
This version:
Latest version:
Previous versions:
Label:
[Not available in English]
KTJkii käyttöoikeusyksikköpäälaji
Status:
Parents:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Kuntarekisteristä siirretty oikeus Retired
Kiinteistönmuodostamislain mukainen rasite Valid
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeus Valid
Yksityistielain mukainen oikeus Valid
Kalastuslain mukainen rajoitus Valid
Suojelukohde Valid
Kaivoslain mukainen oikeus Valid
Muinaismuistolain mukainen rajoitus Valid
Erityinen oikeus Valid
Turvesoiden käyttöoikeus Retired
Vesilain mukainen käyttöoikeus Valid
Ulkoilulain mukainen rajoitus Valid
Maakaapeli Retired
Lain kestävän metsätalouden rahoituksesta mukainen sopimus Valid
Yleisen tielain mukainen oikeus Valid
Rakennuslain mukainen oikeus Retired
Maantielain mukainen oikeus Valid
Ydinenergialain mukainen rajoitus Valid
Maastoliikennelain mukainen rajoitus Valid
Hautaustoimilain mukainen merkintä Valid
Ratalain mukainen oikeus Valid
Erityinen etuus Valid
Tietoyhteiskuntakaaren mukainen oikeus Valid