INSPIRE
Registry

MKP_Finnish Zoning Element Type

ID:
This version:
Latest version:
Label:
MKP_Finnish Zoning Element Type
Definition:
Kaavoituksen kohteet, jotka toimivat kiinteistöjen muodostuksen pohjana (kaavayksiköt). Koodilistalla erotellaan kohteiden mahdolliset tyypit. Pääkäyttötarkoituksen laji tallennetaan linkitettynä kohteena (PlannedLandUse).
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Pääkäyttötarkoitusalue Valid
Sitova tontti Valid
Ohjeellinen tontti Valid