INSPIRE
Registry

MKP_Finnish Regulative Text Type

ID:
This version:
Latest version:
Label:
MKP_Finnish Regulative Text Type
Definition:
Kaavakohteiden tekstimuotoiset tarkenteet. Kohteen RegulativeText avulla voidaan tallentaa tiettyyn kohteeseen linkitetty perinteisen kaavamääräystekstin osa (koodi tekstimääräys ja teksti ominaisuudessa description) taikka valita rakennusalan tai osa-alueen tarkenne koodilistalta.
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status About
Tekstimääräys. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/1
Auton säilytyspaikan rakennusala. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/2
Pysäköimispaikka. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/3
Istutettava alueen osa. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/4
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/5
Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/6
Maanalainen tila. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/7
Maanalainen väestönsuojaksi tarkoitettu tila. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/8
Maanalainen yleinen pysäköintilaitos. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/9
Liikennetunneli. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/10
Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/11
Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/12
Rakennusala, jolle saa sijoittaa maatilan talouskeskuksen. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/13
Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/14
Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/15
Uloke. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/16
Valokatteinen tila. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/17
Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/18
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/19
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/20
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/21
Yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja polkupyörätie. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/22
Joukkoliikenteelle varattu katu/tie. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/23
Ajoyhteys. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/24
Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/25
Yleisen tien suoja-alueeksi varattu alueen osa. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/26
Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/27
Johtoa varten varattu alueen osa. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/28
Alue on varattu kunnan tarpeisiin. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/29
Alue on varattu valtion tarpeisiin. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/30
Yhteiskäyttöalue. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/31
Suojeltava alueen osa. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/32
Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue tai -kohde. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/33
Suojeltava rakennus. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/34
Rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishRegulativeTextType/35