INSPIRE
Registry

MKP_Finnish Regulative Text Type

ID:
This version:
Latest version:
Label:
MKP_Finnish Regulative Text Type
Definition:
Kaavakohteiden tekstimuotoiset tarkenteet. Kohteen RegulativeText avulla voidaan tallentaa tiettyyn kohteeseen linkitetty perinteisen kaavamääräystekstin osa (koodi tekstimääräys ja teksti ominaisuudessa description) taikka valita rakennusalan tai osa-alueen tarkenne koodilistalta.
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Tekstimääräys. Valid
Auton säilytyspaikan rakennusala. Valid
Pysäköimispaikka. Valid
Istutettava alueen osa. Valid
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Valid
Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Valid
Maanalainen tila. Valid
Maanalainen väestönsuojaksi tarkoitettu tila. Valid
Maanalainen yleinen pysäköintilaitos. Valid
Liikennetunneli. Valid
Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin. Valid
Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän. Valid
Rakennusala, jolle saa sijoittaa maatilan talouskeskuksen. Valid
Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Valid
Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Valid
Uloke. Valid
Valokatteinen tila. Valid
Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Valid
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. Valid
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu. Valid
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu. Valid
Yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja polkupyörätie. Valid
Joukkoliikenteelle varattu katu/tie. Valid
Ajoyhteys. Valid
Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa. Valid
Yleisen tien suoja-alueeksi varattu alueen osa. Valid
Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa. Valid
Johtoa varten varattu alueen osa. Valid
Alue on varattu kunnan tarpeisiin. Valid
Alue on varattu valtion tarpeisiin. Valid
Yhteiskäyttöalue. Valid
Suojeltava alueen osa. Valid
Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue tai -kohde. Valid
Suojeltava rakennus. Valid
Rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus. Valid