INSPIRE
Registry

MKP_Finnish Planning Detail Type

ID:
This version:
Latest version:
Label:
MKP_Finnish Planning Detail Type
Definition:
Kohdemerkinnän tyyppi. Kohdemerkintä kuvaa yksityiskohtaiset ohjeistukset kaavassa. Kansallinen koodilista mahdollistaa tietojen koneluettavuuden.
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status About
Melusuojaus Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishPlanningDetailType/1
Liittymäkielto Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishPlanningDetailType/2
Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishPlanningDetailType/3
Rakennuksen sivu, johon rakennus on rakennettava kiinni Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishPlanningDetailType/4
Harjasuunta Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishPlanningDetailType/5
Ulkoilureitti Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishPlanningDetailType/6
Puurivi Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishPlanningDetailType/7
Ikkunaton seinusta Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishPlanningDetailType/8
Suojeltava puu Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishPlanningDetailType/9
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishPlanningDetailType/10