INSPIRE
Registry

MKP_Finnish Planning Detail Type

ID:
This version:
Latest version:
Label:
MKP_Finnish Planning Detail Type
Definition:
Kohdemerkinnän tyyppi. Kohdemerkintä kuvaa yksityiskohtaiset ohjeistukset kaavassa. Kansallinen koodilista mahdollistaa tietojen koneluettavuuden.
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Melusuojaus Valid
Liittymäkielto Valid
Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti Valid
Rakennuksen sivu, johon rakennus on rakennettava kiinni Valid
Harjasuunta Valid
Ulkoilureitti Valid
Puurivi Valid
Ikkunaton seinusta Valid
Suojeltava puu Valid
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema Valid