INSPIRE
Registry

MKP_Finnish land use kind

ID:
This version:
Latest version:
Label:
MKP_Finnish land use kind
Definition:
Kaavoituksen maankäyttötyyppiluokitus, jota käytetään kuvaamaan sekä suunniteltua että olemassaolevaa (toteutunutta) maankäyttöä kaavoituksen yhteydessä.
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status About
Asuinalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/A
Kerrostaloalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/AK
Pientaloalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/AP
Rivitaloalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/AR
Erillispientaloalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/AO
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/AL
Maatilojen talouskeskusalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/AM
Palvelutoiminnot Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/P
Lähipalvelut Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/PL
Kulttuuri- ja viihdepalvelut Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/PV
Yleiset rakennukset Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/Y
Julkiset lähipalvelut Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/YL
Hallinto- ja virastopalvelut Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/YH
Opetustoiminta Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/YO
Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/YS
Kirkot ja seurakuntatoiminta Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/YK
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/YU
Keskustatoiminnot Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/C
Liike- ja toimistorakennusten alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/K
Liikerakennusten alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/KL
Vähittäiskaupan suuryksikkö Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/KM
Toimistorakennusten alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/KT
Toimitilarakennusten alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/KTY
Teollisuusalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/T
Varastorakennusten alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/TV
Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/TY
Teollisuusalue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/T_kem
Virkistysalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/V
Puisto Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/VP
Lähivirkistysalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/VL
Leikkipuisto Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/VK
Urheilu- ja virkistyspalvelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/VU
Retkeily- ja ulkoilualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/VR
Uimaranta Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/VV
Loma- ja matkailualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/R
Lomarakennusten alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/RA
Matkailua palvelevien rakennusten alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/RM
Leirintäalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/RL
Asuntovaunualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/RV
Siirtolapuutarha- ja palstaviljelyalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/RP
Liikennealue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/L
Katu Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/KATU
Yleisen tien alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LT
Rautatie Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LR
Lentokenttä Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LL
Satama Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LS
Kanava Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LK
Venesatama ja -valkama Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LV
Yleinen pysäköintialue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LP
Yleinen pysäköintilaitos Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LPY
Autopaikka-alue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LPA
Huoltoasema Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LH
Henkilöliikenneterminaali Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LHA
Tavaraliikenneterminaali Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/LTA
Katuaukio/tori Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/KATU1
Jalankululle varattu katu/tie Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/KATU2
Pihakatu Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/KATU3
Hidaskatu Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/KATU4
Erityisalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/E
Yhdyskuntatekninen huolto Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/ET
Energiahuolto Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/EN
Jätteenkäsittely Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/EJ
Maa-aineiston otto Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/EO
Suojaviheralue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/EV
Kaivosalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/EK
Mastoalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/EMT
Ampumarata Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/EA
Puolustusvoimienalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/EP
Hautausmaa Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/EH
Suojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/S
Luonnonsuojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/SL
Muinaismuistoalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/SM
Rakennussuojelualue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/SR
Maa- ja metsätalousalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/M
Maatalousalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/MT
Kotieläintalouden suuryksikkö Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/ME
Puutarha- ja kasvihuone Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/MP
Maisemallisesti arvokas peltoalue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/MA
Vesialue Valid http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/FinnishLandUseKind/W